Uppladdningsinstruktion

En fil eller dokument

Exempelvis om du laddar endast en fil. Spara och Ladda upp den i filformatet Acrobat PDF.

Flera filer eller dokument

Har du flera dokument som tillhör samma ansökan. Packa eller arkivera filerna till ett zip-arkiv före uppladdning. Namnge filen med fler än 4 tecken.

Guide

Osäker om hur man arkiverar filer till ett zip-arkiv se följande videoinstruktioner:


Läs infon nedan innan du laddar upp!

  • Namnge dina filer enligt följande: "ansökningsnummer"-"efternamn"-"filändelse" 

    tex. 2018-YA1234-karlsson.pdf  eller om det är ett arkiv 2018-YA1234-karlsson.zip. Var konsekvent vid namngivningen!

    Du kan bifoga nu upp till fem bifogade filer! 

  • Det finns en viss tillåten filstorlek samt filtyper som tillåts att laddas upp. Tillåtna dokumentformat är PDF-document och Zip-arkivfiler (max 10 mb). Vi rekommenderar att du använder en modern uppdaterad webläsare som exempelvis Chrome, Safari, MS Edge, Firefox. (IE Internet Explorer garanteras inte fullt stöd.)

  • Ansökningsinformationens bilagor lagras på portalen enbart under behandlingstiden. Därefter raderas ansökningsinformationen i ansökningsportalen. 

    Vi sparar alla ansökningshandlingar i två år efter att valet gjorts


Ansökningsformulär

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

0/400

Ogiltig inmatning ej unikt
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning - Ej verifierbar e-post
Felaktig filformat eller för stor bilaga!
Du har inte gett ditt samtycke!
OBS! Du får en bekräftelse via e-post att ansökan har skickats!
Söfuk